29 Νοέ 2019

Φορολογικός χειρισμός εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Σύμφωνα με την Α.1100/2019 για τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα του άρθρου 64 ν. 4172/2013, οι βεβαιώσεις παρακράτησης φόρων υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω taxisnet.   

  1. Στα μερίσματα ο συντελεστής φόρου καθορίζεται σε 10%

Με την απόφαση Ε.2092/2019 της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4603/2019.
Ο μειωμένος συντελεστής φόρος μερισμάτων από 15% σε 10% εφαρμόζεται επί των ακόλουθων διανομών:

Α.  Στα κέρδη που διανέμουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής (του τρέχοντος ή των προηγούμενων φορολογικών ετών) του νομικού προσώπου έχει ληφθεί από την 1.1.2019 και μετά.
Β.  Στα κέρδη που διανέμουν οι Ο.Ε. και Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανής εταιρείες, οι κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και ο χρόνος είσπραξής τους από τα μέλη των εταιρειών είναι μετά την 1.1.2019.

Γ.  Για τα μερίσματα εξωτερικού ο μειωμένος συντελεστής 10% εφαρμόζεται όταν η απόκτηση του δικαιώματος είσπραξης είναι μετά την 1.1.2019.

Δ.  Η εγγραφές στα λογιστικά μας βιβλία των παρακρατήσεων και αποδόσεων των φόρων  ισχύουν όπως και το 2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Η παρακράτηση φόρου μερισμάτων για το 2020 προβλέπεται 5%

  1. Στα εισοδήματα από τόκους (15% φόρος) και δικαιώματα (20%) δεν επέρχεται καμία αλλαγή.

Κάποιες ενδιαφέρουσες αλλαγές για το 2020 στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Ø  Για εισοδήματα ως 10.000€ νέος χαμηλός συντελεστή 9% και διατήρηση του αφορολογήτου στα ίδια επίπεδα των 8.636€.

Ø  Από 01.01.2020, οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια για το αφορολόγητο θα πρέπει να κάνουν δαπάνες 30% στο πραγματικό τους εισόδημα.

Ø  Η προκαταβολή εισοδήματος από 100% μειώνεται στο 95%. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *